Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija iz Europskog fonda

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti kroz izgradnju kroz proizvodno poslovnog prostora i nabavu opreme. Kratki opis projekta: Dana 08.12.2017. poduzeće Internova d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti kroz izgradnju kroz proizvodno poslovnog prostora i nabavu opreme“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0256. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Provedba ovog projekta omogućiti će rast kapaciateta proizvodnje, zapošljavanje novih djelatnika te širenje prodaje na inozemno tržište. Ciljevi projekta: Rast konkurentnosti poduzeća, rast broja zaposlenih, rast prihoda od izvoza,  izgradnja proizvodnog, skladišnog i uredskog prostora te prostora za tehničku pripremu, kupnja novih strojeva za proizvodnju i provedba edukacije djelatnika.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast konkurentnosti poduzeća
  • Rast broja zaposlenih
  • Rast prihoda od izvoza
  • Izgradnja proizvodnog, skladišnog i uredskog prostora te prostora za tehničku pripremu
  • Kupnja novih strojeva za proizvodnju
  • Provedena edukacija djelatnika
  • Poštivana pravila vidljivosti i izvršena promocija projekta
  • Upravljanje projektom i administracija provedeni u potpunosti adekvatno i uspješno

Ukupna vrijednost projekta: 28.234.116,61 Kn,
EU sufinanciranje projekta: 10.895.116,00 Kn,
Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinac 2017. – 1. prosinac 2019.
Kontakt osoba za više informacija:
Nenad Carić
tel: 052 686 830
e-mail: internova@internova.hr

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/kompetentnost-razvoj-msp

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj