Maškovića Han

Maškovića Han

2017
Preuzmite slike projekta
Klijent

Agencija Han Vrana

Lokacija

Vrana

Arhitekt

Tissa Studio

Veličina

18 Rooms

Produkcija

45 Days

Montaža

20 Days

;
;
;
;
;
;