Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvornice namještaja Internova d.o.o. ulaganjem u nove tehnologije

Kratki opis projekta: Dana 03.12.2021. poduzeće Inernova d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti tvornice namještaja Internova d.o.o. ulaganjem u nove tehnologije“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0376. Dana 05.09.2023. poduzeće Inernova d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti tvornice namještaja Internova d.o.o. ulaganjem u nove tehnologije“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0376. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poduzeće Internova već godinama ulaže u razvoj novih proizvoda te prati trendove na tržištu proizvodnje namještaja. Internova će nabaviti odgovarajuće strojeve te implementirati sustav za optimizaciju procesa otprašivanja i novi informatički sustav u sklopu ostvarivanje cilja zelene tranzicije i digitalizacije poduzeća. Provedbom projekta poduzeće će ispuniti ciljeve rasta konkurentnosti, rasta prihoda od prodaje i izvoza, poboljšanje poslovnih procesa, rasta broja zaposlenih i inovacije proizvoda, dok će se implementacijom ERP sustava unaprijediti informatički sustav i stvoriti okvir za uspješno praćenje svih poslovnih procesa u realnom vremenu.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će omogućiti rast prihoda od prodaje i rast prihoda od izvoza. Projektom će se nabaviti strojevi i oprema nove tehnologije čime će se poboljšati tržišna pozicija poduzeća. Novi strojevi u kombinaciji sa implementacijom ERP sustava i CRM sustava će doprinijeti optimizaciji proizvodnje i poslovanja. Osim toga, doći će i do proširenja ponude proizvodnog asortimana poduzeća te poboljšane promocije proizvoda klijenata, čime će se moći odgovoriti na sve mnogobrojnije i različitije zahtjeve kupaca. Ulaganjem će doći i do zapošljavanja novih radnika, te do povećanja znanja i kompetencija dosadašnjih zaposlenika, što će dodatno utjecati na rast poduzeća. Projektom će se doći i do porasta prihoda od prodaje u inozemstvu, te će se poslovanje proširiti na regionalno tržište i europsko tržište na kojima poduzeće želi učvrstiti poziciju i povećati prodaju.

Očekivani rezultati projekta:

  • Nabava novih strojeva sa svrhom izrade namještaja u skladu s postojećim tržišnim trendovima i proširenja asortimana
  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od izvoza
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Digitalizacija poslovnih procesa uvođenjem ERP i CRM sustava
  • Povećanje produktivnosti proizvodnje uvođenjem novih strojeva i digitalizacije
  • Povećanje energetske i resursne učinkovitosti proizvodnje

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.259.591,38 €

EU sufinanciranje projekta: 448.934,19 €

Razdoblje provedbe projekta: 14.07.2021. do 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Nenad Carić, e-mail: internova@internova.hr, tel: +385 52 686 830

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Internova d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj