Privatna Vila

Privatna Vila

2012
Preuzmite slike projekta
Klijent

Privatni

Lokacija

Zagreb

Arhitekt

BF Studio

Veličina

600 m2

Proizvodnja

45 dana

Montaža

20 dana

;
;
;
;
;