Privatna vila

Privatna vila

2013
Preuzmite slike projekta
Klijent

Privatni

Lokacija

Zagreb

Arhitekt

BF Studio

Veličina

600 m2

Proizvodnja

90 Dana

Montaža

40 Dana

;
;
;
;
;